JOB

Cào dữ liệu data. Lưu vào DB mongo | MongoDB | JavaScript | Python


Cần cào data web nhà hàng – địa điểm nước Taiwan

Skills: MongoDB, JavaScript, Python

About the Employer:


(
0 reviews

)
Buon Ma Thuot, Vietnam


Project ID: #33278882

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.